مشاوره رایگان

سیم و کابل


سیم از چندین رشته باریک مسی تشکیل شده در برخی از سیم ها مس همراه با آلمینیوم تولید میشود ک رسانایی و کیفیت پایین تری نسبت به سیم های تمام مس دارد.

کابل از چند سیم هادی تشکیل شده است مانند کابل 1.5*4 ک به صورت 4 رشته سیم مقطع 1.5 تشکیل شده است.


کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش: